PRIVACY

Verklaring gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

In de onderstaande informatie vatten we op eenvoudige wijze voor u samen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze verklaring gegevensbescherming, die is opgenomen in deze tekst.
 

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op onze website?
De exploitant van de website draagt zorg voor de verwerking van de gegevens op deze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Een deel van uw gegevens wordt verzameld wanneer u die aan ons doorgeeft. Dat kunnen bijvoorbeeld
gegevens zijn die u op het contactformulier hebt ingevuld.
Andere gegevens worden bij uw bezoek aan onze website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om foutloze terbeschikkingstelling van de website te kunnen garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de herkomst, ontvangers en het doel van de van u opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te verzoeken om rectificatie,
intrekking of verwijdering van deze gegevens. Om dat te kunnen doen, evenals voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U hebt bovendien het recht tot indienen van klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze site neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze
verklaring gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. in geval van communicatie per e-mail)
het risico op leemten in de beveiliging met zich meebrengt. Een complete bescherming van gegevens tegen inzage door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

W-BBB KLEEMEIER b.v.
Theo Westervoorde
de Maat 1-02
7271 CR BORCULO NL

Tel.: +31 (0) 545 272780
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (onder meer naam en e-mailadres).

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel procedures op het gebied van gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Reeds gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat. Herroeping laat de rechtmatigheid van de tot het moment van herroeping verzamelde gegevens onverlet.

Recht tot het indienen van klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de wetgeving op gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in kwesties met betrekking tot de wetgeving op gegevensbescherming is de functionaris gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens, die we op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde over te laten dragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Wanneer u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan is dit uitsluitend mogelijk als dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt voor beveiliging en bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals
bestellingen of aan ons als exploitant van de website gerichte verzoeken, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.
Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden uitgelezen.

Informatie, intrekking, verwijdering

U hebt in het kader van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze
informatie over de over u opgeslagen gegevens, evenals over de herkomst, ontvangers en het
doel van gegevensverwerking. Indien van toepassing hebt u bovendien recht op rectificatie, intrekking of verwijdering van deze gegevens. Daarvoor, en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op een groot aantal websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en worden opgeslagen in uw browser.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze cookies worden na
afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot
u ze zelf wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat cookies alleen in afzonderlijke gevallen worden toegestaan, dat cookies in bepaalde gevallen of normaal gesproken worden geweigerd of dat cookies bij afsluiting van de browser automatisch worden gewist.
In geval van deactivering van cookies kan de website mogelijk niet optimaal functioneren.
Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van een elektronische communicatieprocedure of voor terbeschikkingstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmand), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang
bij het opslaan van cookies voor technisch foutloze en optimale terbeschikkingstelling van zijn dienstverlening. Wanneer andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden die in deze verklaring gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Serverlogboekbestanden

De provider van de site verzamelt informatie en slaat die automatisch op in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
-    browsertype en -versie,
-    gebruikt besturingssysteem,
-    url van doorverwijzing (referrer),
-    hostnaam van de om toegang vragende computer,
-    tijdstip van de aanvraag van de server,
-    IP-adres.
Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.
De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f AVG, waarin verwerking van gegevens voor
het nakomen van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen is toegestaan.

4. Plug-ins en tools

YouTube

Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de YouTube-site van Google. De exploitant van deze site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een bezoek brengt aan één van onze sites met een plug-in van YouTube, wordt verbinding gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze sites u hebt bezocht.
Wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dat voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
We maken gebruik van YouTube in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.
Meer informatie over het beleid op het gebied van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube, via: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

Google webfonts

Deze site maakt voor uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google
ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde webfonts in de
cache van de browser, zodat de tekst en lettertypes correct worden weergeven.
Daarvoor is het nodig dat de door u gebruikte browser verbinding maakt met de servers van Google. Google wordt er zo van in kennis gesteld dat onze website vanaf uw IP-adres is opgeroepen. We maken gebruik van Google webfonts voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.
Wanneer uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt gebruik gemaakt van een standaardlettertype op uw computer.
Meer informatie over Google webfonts vindt u via https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.